Social media

 

เด็กๆ เวลาพูดจาในที่สาธารณะ

ถ้าพูดจาลงท้าย ครับ/ คร้าบ / ค่ะ / ขา

พลอยนึกถึงพ่อแม่ หรือครอบครัว ที่อบรมลูกๆ ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

 

วัยรุ่น การพูดจาในที่สาธารณะ

จะดูถึงกาลเทศะ + ทัศนคติ และการแสดงความคิดเห็น

มันแสดงถึงครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมบุคลิกออกมา

   (บางคนนี่แทบจะอยากเอาหลังมือโบก == “ )

 

พอเป็นผู้ใหญ่ การพูดในที่สาธารณะ

ก็จะถูกดูรวมไปถึงการวางตัว + การสื่อกิจกรรมที่สนใจ ณ ขณะนั้น

ประเมินถึงอารมณ์ และความพร้อมของการดำเนินชีวิต (คุณภาพต่อสังคม) หรือเปล่า

 

ที่นี้ คำว่า สาธารณะที่รวมถึงการใช้ Social media 

การแชร์ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น

คนๆ นั้นต้องถูกประเมิน ให้ราคา ตีค่า จัดประเภทบุคคลโดยอัตโนมัติจากบุคคลที่อยู่สังคมนั้นๆ

 

การแชร์ข้อมูลไปยังบุคคลในกลุ่มที่เค้ารู้จักเรายันครอบครัว สิ่งแวดล้อม หรือโตมาด้วยกัน

ยิ่งถ้ามีผู้ใหญ่ที่เค้ารู้จักพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ร่วมด้วย

ความคิดเห็น หรืออารมณ์แบบนั้นๆ ก็จะถูกประเมินว่า

มาจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆ  / ให้ค่านั้นๆ  / รวมถึงตีค่า

 

มันเป็นปกติอ่ะนะ ที่ทุกคนจะถูกประเมินจากคนในสังคมกันเอง

“คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก”

 

จะโพสต์แต่อย่างช่วยคิดได้มั้ย เพื่อ???

... อยากแบ่งปันความสุข

... อยากแบ่งปันความทุกข์

... อยากแสดงความคิดเห็น

… อยากประจานคนอื่น หรืออยากประจานตัวเอง

 

คงมีแต่ต้องฝึกตน อดทน รู้ตัว  

 (เพื่อคนที่เรารัก และคนที่รักเรา)

 

 

     Share

<< ประชารัฐ >>

Posted on Mon 16 Jan 2017 11:16


 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh